Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste sisältää myös Nordtouch Oy:n (”Yhtiö”) ylläpitämän Flinga-palvelun käyttäjä- ja markkinointirekisterin rekisteriselosteen.

 

  • Rekisterinpitäjä

 

Nordtouch Oy, Y-tunnus 2482485-6

Yhteystiedot:

Nourdtouch Oy

Majurinkatu 12 D 87

02600 Espoo

Yhteyshenkilö:

Ilari Raja

Yhteystiedot:

Nordtouch Oy

Majurinkatu 12 D 87

02600 Espoo

Puhelin: +358 40 7594371

Sähköposti: ilari@nordtouch.com

 

 

  • Rekisterin nimi

 

Flinga-palvelun käyttäjä- ja markkinointirekisteri

 

  • Henkilötietojen käyttötarkoitus

 

Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä sekä asiakasviestintää varten, mukaan lukien markkinointiin Yhtiön palvelussa tai palveluissa

 

  • Rekisterin sisältö

 

Käyttäjän perustiedot: Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maksutiedot, sosiaalisen median profiilien tiedot ja markkinointiluvat.

Palvelun käytön perusteella syntyvät tiedot mukaan lukien tietoja markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteistä.

 

 

  • Henkilötietojen säännönmukaiset lähteet

 

Henkilötiedot hankitaan rekisteröidyltä itseltään.

 

  • Evästeiden käyttö

 

Yhtiön verkkopalveluissa käytetään evästeitä (”cookie”). Evästeiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

 

  • Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja henkilötietojen siirtäminen Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa palvelun yhteistyökumppaneille, mikäli se on tarpeellista palvelun käyttämiseksi tai jos rekisterinpitäjä on velvollinen luovuttamaan henkilötietoja soveltuvan pakottavan lainsäädännön nojalla.

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

  • Tietojen suojaaminen

 

Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.

 

  • Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat henkilötiedot.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilötietojensa korjaamista tai poistamista, jos tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita.

Rekisteröity voi kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä henkilötietojaan suoramarkkinointiin.

Edellä mainittuihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee osoittaa sähköpostiosoitteeseen info@nordtouch.com seuraavaan postiosoitteeseen:

Nordtouch Oy

Majurinkatu 12 D 87

02600 Espoo