Tietosuojaseloste

Privacy Policy (ENG)

Tietosuojaseloste Nordtouch Oy / Flinga palvelut

  1. Rekisterinpitäjä

Nordtouch Oy, Y-tunnus 2482485-6, Majurinkatu 12 D 87 02600 Espoo

  1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ilari Raja, puh. +358407594371 sähköposti: ilari@nordtouch.com

  1. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri ja Flinga-verkkopalvelun käyttäjärekisteri

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme yleisiä asiakastietoja asiakkuuden hoitamiseen ja asiakkaille viestimiseen.

flinga.fi ja demo.flinga.fi -palveluissa henkilötietoja kerätään palvelun ylläpitämiseksi ja asiakkaalle viestimiseen.

Flinga Campus -palveluissa henkilötietoja kerätään palvelun ylläpitämiseksi.
5.Rekisterin tietosisältö

Keräämme rekisteriin asiakkaan nimen, yhteystiedot, laskutusosoitteen, ja muita asiakkuuteen liittyviä tietoja. flinga.fi ja demo.flinga.fi palveluiden rekisteröityneistä käyttäjistä kerätään seuraavat tiedot:

– sähköpostiosoite

-nimi

Sekä mahdollisesti lisäksi myös:

-organisaatio

-kotimaa

Lisäksi keräämme palvelun käyttöön liittyvää ei yksilöivää (käyttäjää ei tunnisteta näiden avulla) tietoa joka sisältää muun muassa tietoa käyttämästänne selaimesta, vierailun kellonajan ja päivämäärän, vierailuun käytetyn ajan ja muun tilastotiedon.

Flingan Feedback-lomaketta käyttäessä, yhteydenottajasta tallennetaan seuraavat
tiedot:
nimi
– sähköpostiosoite
– ip-osoite
– selainversio ja käyttöjärjestelmä

Flinga Campus -palveluun tilin luovilta käyttäjiltä keräämme henkilötiedoista pelkästään joko anonyymin tunnistetiedon (nameID, mallia: “IRLQr6tEAhqOe3krZXCiiOIPTHge” ) tai sähköpostiosoitteen tyyppisen tunnistetiedon (eduPersonPrincipalName, mallia: user2@organization.com). 

Kaikista palveluiden käytöstä syntyy myös käyttötietoja (kellonaikoja, päivämääriä, käyttäjä-ID) jotka liittyvät suoraan palvelussa tehtyihin toimintoihin.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään asiakkaalta itseltään tai automaattisesti kun palvelua käytetään. flinga.fi ja demo.flinga.fi palveluiden käyttäjien henkilötietoja kerätään myös käyttäjän lomakkeelle syöttämistä tiedoista.

7.Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8.Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisesta aineistoa säilytetään asianmukaisesti lukitussa tilassa.

Digitaalisesti käsiteltävät tiedot säilytetään erillisissä tietokannoissa, jotka on suojattu suojattu tavanomaisesti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Tietojen käsittelyssä noudatetaan yleisiä tietosuojasäännöksiä.

  1. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilötään asiakkuuden päättymisen jälkeen niin pitkään kuin lait ja säädökset velvoittavat.

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot sekä korjata mahdolliset virheet. Heillä on myös oikeus tietojen poistamiseen, tietojen siirtämiseen, käsittelyn rajoittamiseen sekä vastustaa heihin kohdistuvaa automaattista päätöksentekoa.

flinga.fi ja demo.flinga.fi tietoja säilytetään kuusi (6) kuukautta palvelun tilin lopettamisen jälkeen.

Flinga Campus palvelun henkilötietoja säilytetään palvelun tilaajan lisenssisopimuksen keston ajan, jonka jälkeen tietoja säilytetään vielä kuusi (6) kuukautta jollei erillistä sopimusta tietojen lyhyemmästä tai pidemmästä säilytyksestä ole.

Määräajan jälkeen henkilötiedot poistetaan rekisteristä.

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostilla rekisterinpitäjälle osoitteeseen: info@nordtouch.com . Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostilla rekisterinpitäjälle osoitteeseen: info@nordtouch.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muutokset:

Tietosuojaselostetta päivitetty 17.2.2021 Google Analyticsin käytöstä luopumisen osalta.

Tietosuojaselostetta päivitetty 2.10.2020 Flinga Campus palvelun kirjautumistietojen osalta.

Tietosuojaselostetta päivitetty 14.1.2019 Flinga Campus palvelun ja Google Analyticsin käytön osalta.