• Skriptin nimi:

    Havainnollistava Miellekartta

  • Soveltuu:

    Pienryhmille, yksilötyöksi

  • Työkalu:

    Flinga Whiteboard  • Name
  • #4 Havainnollistava Miellekartta

Miellekartta (mind map) tai sen analyyttisempi serkku käsitekartta (context map) ovat mainio tapa jäsentää kokonaisuuksia ja ne sopivat loistavasti luovan ideointiprosessin työkaluiksi. Miellekartta on myös hyödyllinen tekniikka esimerkiksi muistiinpanojen tekoon. Sen avulla on helppo hahmottaa laajempia kokonaisuuksia sekä nähdä selkeästi asioiden välisiä hierarkisia suhteita.

Tämä skripti soveltuu hyvin joko yksilötyöskentelyyn tai vastaavasti pienryhmälle. Tavoitteena on kuvata käsiteltävä asia niin, että sen rakenne sekä sisältöjen väliset suhteet ovat selkeästi hahmotettavissa.

Tee näin:

1. Valmistele Flinga jo ennen varsinaista tilaisuutta. Kirjaudu sisään Flingaan ja luo uusi Flinga Whiteboard.

2. Avaa Flinga-taulun vasemman yläkulman valikosta kohta session settings.

3. Valitse osallistujille mieleisesi värit ja objektit mindmapin tekoon. Jätä Links kohtaan ruksi, sillä se mahdollistaa relaatiolinkkien luomisen objektien välille. Jos miellekartassa halutaan hyödyntää myös kuvia, niin jätä ruksi myös Images kohtaan. Paina lopuksi update-nappia.


Name

4. Jos tehtävän kannalta on tarpeellista määritellä keskuskäsite Flingaan valmiiksi, niin voit lisätä sen jo taululle. 

5. Jaa Flinga-taulun linkki/avain osallistujille ja pyydä heitä kirjautumaan luomaasi Flingaan. Flinga luo sessiolle avainkoodin (esim. SNBMCE) jonka avulla osallistujat pääsevät kirjautumaan sessioon. Helppo tapa jakaa linkki sähköisen ympäristön kautta on kopioida Flinga -taulun nettiosoite (esim. https://edu.flinga.fi/s/SNBMCE) selaimen osoiteriviltä ja jakaa se suoraan osallistujille.

Name

Kolme helppoa tapaa jakaa linkki: 1. Suora URL-osoite 2. Avainkoodi 3. QR-koodi. Vasemalla näkyy Flinga-session liittymistiedot ja oikealla osallistujien kirjautumisnäkymä.

6. Ohjeista osallistujia miellekartan aiheesta ja määrittäkää yhdessä jokin tavoitemäärä sille, kuinka paljon sisältöä miellekarttaan tulisi kerätä. Miellekarttaan kirjattavat asiat voivat olla yksittäisiä sanoja tai lyhyitä lauseita.

Miellekartta -prosessi on itsessään hyvin yksinkertainen. Aluksi määritellään keskukäsite, jonka ympärille sitten kerätään siihen liittyviä asioita/ideoita. Kun alakäsitteitä on pääkäsitteen ympärillä tarpeeksi, siirrytään seuraavaksi ideoimaan alakäsitteiden ympärille uusia ideoita. 

7. Prosessia jatketaan kunnes tasoja on kerääntynyt riittävä määrä. Lopputulokseksi saadaan hierarkinen kartta, jonka avulla on helppo nähdä miten idointiprosessi on edennyt sekä eri käsitteiden väliset suhteet.

Name

1. Relaation luominen objektien välille. Raahaa objekti toisen päälle ja pidä sitä paikallaan noin kaksi sekuntia. Näet "Link created" -tekstin näytölllä ja voit nyt siirtää objektin omalle paikalleen.

Name

2. Relaation poistaminen. Kun klikkaat linkitettyä objektia, sen yläpuolelle ilmestyy punainen ikoni jota klikkaamalla voit poistaa relaation.