• Name
  • Flinga Whiteboard

    HAHMOTA, RAKENNA JA INNOVOI!

Flinga Whiteboard on paras tapa hahmottaa yhdessä uutta asiaa sekä rakentaa siihen liittyvää uudenlaista ymmärrystä. Luo käsitekarttoja, linkkaa havainnollistavia materiaaleja, lataa inspiroivia kuvia ja löydä aivan uudenlaisia ratkaisuja!

Mikä on Flinga Whitebord? Flinga Whiteboard on yhteisöllisen tiedonrakentamisen väline. Sen avulla yhteiset näkemykset ja ideat saadaan talteen, niitä voi jatkokehitellä ja niihin voi palata koska vain ja mistä vain. Flinga Whiteboard tukee monipuolisesti aktivoivaa ja vuorovaikutteista oppimisprosessia tarjoten välineen, jota ilman yhteisöllinen tiedonrakentaminen haihtuu usein ilmaan.

Miksi Flinga Whiteboard? Yhteinen tiedonrakentelu tuottaa parhaiten uutta tietoa. Flinga Whiteboard mahdollistaa yhteisen, kaikille näkyvän tiedonrakentelun, jossa voidaan luoda yhteyksiä aiheeseen liittyvien tärkeiden käsitteiden ympärille.

Flinga Whiteboardilla tuotettu tieto ei jää unohduksiin, vaan siihen voi palata ajasta ja paikasta riippumatta. Flinga Whiteboard on erityisesti suunniteltu tukemaan pienryhmän yhteistä työskentelyä, jossa kaikki pääsevät osallistumaan ja jonka avulla myös hiljainen tieto saadaan näkyväksi.


Miten luon ensimmäisen Flingani? Alla on esitelty yksinkertainen Flinga Whiteboard -tehtävä nimeltään "Yhteisöllinen SWOT-analyysi". Tämä skripti soveltuu mainiosti ensimmäiseksi Flinga Whiteboard -kokeiluksi.