• Name
  • Flinga Wall

    AKTIVOI, OSALLISTA JA VAIKUTA!

Flinga Wall on helppokäyttöinen ja aktivoiva tapa saada osallistujien ajatukset esille ja tuoda demokratiaa yhteisöllisiin tapahtumiin! Osallistujien lähettämät kommentit on helppo järjestää mieleisellään tavalla ja osallistujat voivat tykätä toistensa kommenteista. Parhaat ideat esille, ei äänekkäimmät osallistujat!

Mikä on Flinga Wall? Flinga Wall on helppo työkalu yhteisöllisten tilaisuuksien vuorovaikutuksen lisäämiseen, sekä osallistujien aktivoimiseen. Osallistujien Flingaukset järjestyvät alustalle automaattisesti ja se mahdollistaa vuorovaikutuksen myös isommalla osallistujamäärällä (esimerkiksi massaluennolla tai seminaarissa).

Flinga Wallin avulla annat jokaiselle osallistujalle äänen ja mahdollisuuden vaikuttaa! Wallin kautta osallistujat voivat lähettää omia ajatuksiaan sekä tykätä mielestään parhaista kommenteista.

Miksi Flinga Wall? Parhaat ideat, ei äänekkäimmät osallistujat. Flinga Wall mahdollistaa osallistujien tasa-arvoisempaa vuorovaikutusta ja antaa kaikille yhtäläisen äänioikeuden. 

Usein haasteena on se, että osallistujat jäävät ulkopuoliseksi kun tilaisuus pyörii täysin esiintyjän ympärillä. Tällöin he helposti passivoituvat ja menettävät kiinnostuksensa. Flinga Wallin avulla annat osallistujille mahdollisuuden osallistua keskusteluun, jakaa ajatuksiaan sekä vaikuttaa tilaisuuden kulkuun. Tällöin osallistujat aktivoituvat, osallistuvat ja sitoutuvat. Vuorovaikutteisuus on oppimisen kannalta aina parempi kuin monologi!


Miten luon ensimmäisen Flingani? Alla on esitelty yksinkertainen Flinga Wall -tehtävä nimeltään "Aktivoiva kysymys". Tämä soveltuu mainiosti ensimmäiseksi Flinga Wall -kokeiluksi.